Бобрицька сільська рада
Офіційний сайт
Головна > Бобрицька сільська територіальна громада

Бобрицька сільська територіальна громада

     З дня прийняття Конституції України місцеве самоврядування стало самостійним видом публічної влади. Не будучи частиною системи державного управління, місцеве самоврядування формує власні індивідуальні системи, ядром яких є відповідні територіальні громади.

   Бобрицька сільська територіальна громада – це жителі, об’єднані постійним проживанням у межах села Бобриця, що є самостійною адміністративно-територіальною одиницею. Тобто територіальна громада – це територіальний колектив громадян.

     До існуючої системи місцевого самоврядування села Бобриця входять наступні суб’єкти:

   - Бобрицька сільська територіальна громада;

   - Бобрицька сільська рада;

   - Бобрицький сільський голова;

   - виконавчий комітет Бобрицької сільської ради;

 - Києво-Святошинська районна рада та Київська обласна рада (що представляють спільні інтереси територіальних громад району/області).

    Бобрицька сільська територіальна громада (тобто жителі, об’єднані постійним проживанням у межах села Бобриця) є первинним суб’єктом місцевого самоврядування, основним носієм його функцій і повноважень. Саме територіальна громада є системоформуючим чинником місцевого самоврядування. Усі інші суб’єкти місцевого самоврядування повинні діяти в інтересах територіальної громади.

    Інтереси територіальної громади виникають і виявляються на основі сукупності інтересів її індивідів-членів (спільні інтереси – насамперед у задоволенні соціальних, комунально-побутових, локально-культурологічних потреб) і в індивідуалізованому інтересі конкретної особистості – члена територіальної громади (особистісні інтереси, що виявляються насамперед у сфері комунікативних зв’язків на локальному рівні і, як наслідок, самореалізація особистості в межах територіальної громади).

    Визначивши територіальну громаду в якості первинного суб’єкта місцевого самоврядування та основного носія його функцій і повноважень, на жаль, законодавець не врегулював можливість реалізації її адміністративної правосуб’єктності. Досліджуючи причини недостатнього правового регулювання адміністративної правосуб’єктності територіальної громади доцільно розглянути складові такої властивості: адміністративну правоздатність та адміністративну дієздатність.

  Адміністративна правоздатність територіальних громад, у вигляді здатності мати адміністративні права, закріплена в Конституції України та Законі України «Про місцеве самоврядування в Україні», згідно з якими територіальна громада користується правом самостійного і безпосереднього вирішення питань місцевого значення, зокрема, прийняття на місцевому референдумі рішень, які є обов’язковими для виконання (на жаль, законодавець це право територіальних громад тимчасово «призупинив», скасувавши старий закон про місцеві референдуми та не прийнявши новий)

    У той же час територіальна громада позбавлена адміністративної дієздатності, оскільки, по-перше, вона не наділена владними управлінськими функціями (тобто не є суб’єктом владних повноважень), по-друге, вона не може створювати для себе ніяких адміністративних обов’язків (ці обов’язки покладені на органи та посадових осіб місцевого самоврядування).

     В даний час є актуальним питання реєстрації територіальних громад як юридичних осіб публічного права. За останнє десятиліття статус юридичної особи придбали кілька десятків територіальних громад (частина з них з організаційно-правовою формою: «орган місцевого самоврядування»). І хоча некоректно порівнювати територіальну громаду з органом місцевого самоврядування, факт існування такої реєстрації свідчить про створення юридичної особи публічного права, з наявністю у територіальної громади деліктоздатності. Тобто повноваження, які належать територіальній громаді, та від її імені реалізуються органами та посадовими особами місцевого самоврядування, можуть бути реалізовані безпосередньо територіальною громадою. Але, варто зазначити, що навіть після створення юридичної особи публічного права, територіальна громада не набуває адміністративних повноважень, які мають органи місцевого самоврядування.

   Статтею 169 Цивільного кодексу України передбачено, що територіальні громади можуть створювати юридичні особи публічного права (комунальні підприємства, спільні комунальні підприємства, навчальні заклади тощо) у випадках та в порядку, встановлених Конституцією України та законом. Крім того, територіальні громади можуть створювати юридичні особи приватного права (підприємницькі товариства тощо), брати участь в їх діяльності на загальних підставах, якщо інше не встановлено законом.

   Тобто для створення територіальними громадами юридичних осіб публічного права потрібен закон, який визначить випадки та порядок. Однак, на сьогоднішній день такого закону немає, що фактично позбавляє територіальну громаду права реалізації цього повноваження. Проте, створювати юридичні особи приватного права, а також бути учасником господарських правовідносин, територіальна громада зможе безпосередньо (самостійно) з моменту реєстрації її як юридичної особи публічного права.

    При цьому варто зазначити, що статус первинного суб’єкта місцевого самоврядування є природним правом територіальної громади та не потребує будь-якої легалізації.