Бобрицька сільська рада (в стані припинення)
Офіційний сайт
Головна > Прийняті рішення ради > Про сільський бюджет на 2017 рік

Про сільський бюджет на 2017 рік

Бобрицька сільська рада
14 сесія 7-го скликання
Рішення
23 грудня 2016 р.
№ 154-14-VII
с.Бобриця
Дата набрання чинності: 01 січня 2017 р.
Про сільський бюджет на 2017 рік

     Керуючись п. 23 ч. 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 77 Бюджетного кодексу України, враховуючи рекомендації постійної комісії ради з питань соціально-економічного і культурного розвитку та місцевого бюджету, управління комунальною власністю, благоустрою та будівництва, житлово-комунального господарства, побутового, торгівельного обслуговування, громадського харчування, транспорту і зв’язку, Бобрицька сільська рада

      ВИРІШИЛА:

     1.  Визначити бюджет Бобрицької сільської ради на 2017 рік з наступними показниками:

     – доходи сільського бюджету у сумі 5745,7 тис. грн., в тому числі доходи загального фонду сільського бюджету 3335,7 тис. грн., в тому числі субвенція з районного бюджету 229,6 тис. грн., доходи спеціального фонду сільського бюджету 2410,0 тис. грн., в т.ч. бюджет розвитку 2400,0 тис. грн., в тому числі субвенція з районного бюджету 2000,0 тис. грн., згідно з додатком № 1 до цього рішення;

     – видатки сільського бюджету у сумі 5745,7 тис.грн., в тому числі видатки загального фонду сільського бюджету 3335,7 тис. грн., видатки спеціального фонду сільського бюджету 2410,0 тис. грн., в т.ч. бюджет розвитку 2400,0 тис. грн.

     2. Затвердити бюджетні призначення по головному розпоряднику коштів сільського бюджету на 2017 рік у сумі 5745,7 тис. грн., у тому числі по загальному фонду 3335,7 тис. грн. та спеціальному фонду 2410,0 тис. грн. згідно з додатком № 3 до цього рішення.

     3. Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів сільського бюджету у сумі 10,0 тис. грн.

    4. Затвердити перелік об’єктів, видатки на які будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку, згідно з додатком № 6 до цього рішення.

     5. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду сільського бюджету на 2017 рік за їх економічною структурою:

     – оплата праці (код 2110);

     – нарахування на оплату праці (код 2120);

     – медикаменти та перев’язувальні матеріали (2220);

     – продукти харчування (код 2230);

     – оплата комунальних послуг та енергоносіїв (код 2270);

     – соціальне забезпечення (код 2730).

      6. Затвердити в складі видатків сільського бюджету кошти на реалізацію сільських програм в сумі 1510605,00 грн., згідно з додатком № 7 до цього рішення.

   7. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право розпоряднику коштів сільського бюджету отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України:

   – позики на покриття тимчасових касових розривів сільського бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду;

   8. Розпоряднику коштів сільського бюджету забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до установчих законодавством України умовах оплати праці та розміру заробітної плати на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи із обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

     9. Установити, що у загальному фонді сільського бюджету на 2017 рік до доходів належать надходження, визначені статтею 69 Бюджетного кодексу України.

   10. Установити, що джерелами фінансування спеціального фонду сільського бюджету на 2017 рік у частині доходів є надходження, визначені статтею 69-1 Бюджетного кодексу України.

    11. Надати право Бобрицькому сільському голові в межах загального обсягу бюджетних призначень окремо за загальним та спеціальним фондами сільського бюджету за обґрунтованим поданням здійснювати перерозподіл бюджетних асигнувань за економічною класифікацією, затверджених у розписі сільського бюджету.

    12. Додатки № 1-7 до цього рішення є невід’ємною частиною.

    13. Дане рішення вступає в силу з 1 січня 2017 року.

   14. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію ради з питань соціально-економічного і культурного розвитку та місцевого бюджету, управління комунальною власністю, благоустрою та будівництва, житлово-комунального господарства, побутового, торгівельного обслуговування, громадського харчування, транспорту і зв’язку (Шеветовська С.О.) та головного бухгалтера (Солончук І.В.).

  

Бобрицький сільський голова                                                                                                                                          О.Г. Король

Результат поіменного голосування
Останні новини