Бобрицька сільська рада (в стані припинення)
Офіційний сайт
Головна > Прийняті рішення ради > Про затвердження Бобрицького сільського бюджету на 2016 рік у новій редакції

Про затвердження Бобрицького сільського бюджету на 2016 рік у новій редакції

Бобрицька сільська рада
3-а сесія 7-го скликання
Рішення
19 січня 2016 р.
№ 26-03-VII
с.Бобриця
Дата набрання чинності: 19 січня 2016 р.
Про затвердження Бобрицького сільського бюджету на 2016 рік у новій редакції

Увага! До цього рішення внесені зміни.
(Див. рішення від 10.03.2016 № 36-06-VІІ, рішення від 14.04.2016 № 60-07-VIIрішення від 26.05.2016 № 78-08-VII, рішення від 14.06.2016 № 88-09-VII, рішення від 22.09.2016 № 109-11-VII, рішення від 24.11.2016 № 133-12-VII, рішення від 23.12.2016 № 153-14-VII)

 Керуючись п. 23 ч. 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», у зв’язку з необхідністю включенням до сільського бюджету міжбюджетних трансфертів на утримання клубних закладів, Бобрицька сільська рада

   ВИРІШИЛА:

   1. Затвердити бюджет Бобрицької сільської ради на 2016 рік з наступними показниками:

   – доходи місцевого бюджету у сумі 3009,6 тис.грн., в тому числі доходи загального фонду місцевого бюджету 2979,6 тис.грн., в т.ч. субвенція з районного бюджету у сумі 279,6 тис.грн., доходи спеціального фонду сільського бюджету 30,0 тис. грн., у тому числі бюджет розвитку 25,0 тис. грн.,  згідно з додатком № 1 до цього рішення;

   – видатки місцевого бюджету у сумі 3009,6 тис.грн., в тому числі видатки загального фонду місцевого бюджету 2979,6 тис.грн., видатки спеціального фонду сільського бюджету 30,0 тис.грн.

   2. Затвердити бюджетні призначення головного розпорядника коштів сільського бюджету на 2016 рік за кодом програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету, кодом тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та кодом функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету, у тому числі по загальному фонду 2979,6 тис. грн. та спеціальному фонду 30,0 тис. грн. згідно з додатком №3 до цього рішення.

   3. Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів місцевого бюджету у сумі 10,0 тис. грн.

   4. Затвердити субвенцію з районного бюджету на 2016 рік в сумі 279,6 тис.грн., згідно з додатком № 4 до цього рішення

   5. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду місцевого бюджету на 2016 рік за їх економічною структурою:

   – оплата праці (код 2110);

   – нарахування на оплату праці (код 2120);

   – медикаменти та перев’язувальні матеріали (2220);

   – продукти харчування (код 2230);

   – оплата комунальних послуг та енергоносіїв (код 2270);

   – соціальне забезпечення (код 2730).

   6. Затвердити в складі видатків місцевого бюджету кошти на реалізацію сільських програм в сумі 117,16тис., грн., згідно з додатком № 5 до цього рішення.

   7. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право розпоряднику коштів місцевого бюджету отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України:

   – позики на покриття тимчасових касових розривів місцевого бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду;

   – середньострокові позики на суми невиконання у відповідному звітному періоді розрахункових обсягів кошика доходів місцевого бюджету, визначених у Законі України «Про Державний бюджет України на 2016 рік», за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на умовах їх повернення без нарахування відсотків за користування цими коштами.

   8. Розпоряднику коштів сільського бюджету забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до установчих законодавством України умовах оплати праці та розміру заробітної плати на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи із обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

    9. Установити, що у загальному фонді місцевого бюджету на 2016 рік до доходів належать надходження, визначені статтею 69 Бюджетного кодексу України.

  10. Установити, що джерелами фінансування спеціального фонду місцевого бюджету на 2016 рік у частині доходів є надходження, визначені статтею 69-1 Бюджетного кодексу України.

   11. Надати право Бобрицькому сільському голові в межах загального обсягу бюджетних призначень окремо за загальним та спеціальним фондами місцевого бюджету за обґрунтованим поданням здійснювати перерозподіл бюджетних асигнувань за економічною класифікацією, затверджених у розписі місцевого бюджету.

   12. Додатки 1, 3, 4, 5 до цього рішення є невід’ємною частиною.

   13. Дане рішення вступає в силу з 01.01.2016 року.

   14. Рішення № 08-02-VII    II сесії Бобрицької сільської ради VII скликання від 24 грудня 2015 року «Про сільський бюджет Бобрицької сільської ради на 2016 рік» визнати таким, що втратило чинність.

   15. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію ради з питань соціально-економічного і культурного розвитку та місцевого бюджету, управління комунальною власністю, благоустрою та будівництва, житлово-комунального господарства, побутового, торгівельного обслуговування, громадського харчування, транспорту і зв’язку (Шеветовська С.О.) та головного бухгалтера (Солончук І.В.).

 

Бобрицький сільський голова                                                                                                                                          О.Г. Король

Останні новини