Бобрицька сільська рада
Офіційний сайт
Головна > Прийняті рішення ради > Про сільський бюджет на 2019 рік

Про сільський бюджет на 2019 рік

Бобрицька сільська рада
34-а сесія 7-го скликання
Рішення
20 грудня 2018 р.
№ 407-34-VІІ
с.Бобриця
Дата набрання чинності: 01 січня 2019 р.
Про сільський бюджет на 2019 рік

 

   Керуючись п. 23 ч. 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 77 Бюджетного кодексу України враховуючи рекомендації постійної комісії ради з питань соціально-економічного і культурного розвитку та місцевого бюджету, управління комунальною власністю, благоустрою та будівництва, житлово-комунального господарства, побутового, торгівельного обслуговування, громадського харчування, транспорту і зв’язку, Бобрицька сільська рада

   ВИРІШИЛА:

   1. Визначити на 2019 рік:

   доходи сільського бюджету у сумі 5928800 гривень, у тому числі доходи загального фонду сільського бюджету – 5828800. гривень, доходи спеціального фонду сільського бюджету – 100,0 тис. гривень згідно з додатком № 1 цього рішення;

   видатки сільського бюджету у сумі 5928800 гривень, в тому числі видатки загального фонду сільського бюджету – 5828800 гривень та видатки спеціального фонду сільського бюджету – 100000 тис. гривень;

   повернення кредитів до місцевого бюджету у сумі 0 гривень, у тому числі повернення кредитів до загального фонду місцевого бюджету - 0 гривень та повернення кредитів до спеціального фонду місцевого бюджету - 0 гривень;

   надання кредитів з місцевого бюджету у сумі 0 гривень, у тому числі надання кредитів із загального фонду місцевого бюджету - 0 гривень та надання кредитів із спеціального фонду місцевого бюджету - 0 гривень;

   профіцит за загальним фондом сільського бюджету у сумі 0 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

   дефіцит спеціальним фондом місцевого бюджету у сумі 0 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

   оборотний залишок бюджетних коштів сільського бюджету у розмірі 5000 гривень, що становить 0,1% відсотків видатків загального фонду сільського бюджету, визначених цим пунктом.

   2. Затвердити бюджетні призначення по головному розпоряднику коштів сільського  бюджету на 2019 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами/підпрограмами згідно з додатками 3, 4 до цього рішення.

   3. Затвердити на 2019 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 5 до цього рішення.

   4. Затвердити розподіл витрат сільського бюджету на реалізацію сільських програм у сумі 2702,8 тис. гривень згідно з додатком 7 до цього рішення.

   5. Установити, що у загальному фонді сільського бюджету на 2019 рік до доходів загального фонду сільського бюджету належать доходи, визначені ст. 69 Бюджетного кодексу України.

   6. Установити, що джерелами формування спеціального фонду сільського бюджету на 2019 рік у частині доходів є надходження, визначені статтями 69-1 Бюджетного кодексу України.

   7. Установити, що у 2019 році кошти, отримані до спеціального фонду сільського бюджету згідно з відповідними пунктами частини 1 статті 71 Бюджетного кодексу України, спрямовуються на реалізацію заходів, визначених частиною 3 статті 71 Бюджетного кодексу України.

   8. Визначити на 2019 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками сільського бюджету видатки загального фонду за їх економічною структурою на:

   ‒ Оплата праці працівників бюджетних установ (2110);

   ‒ Нарахування на оплату праці (2111);

   ‒ Придбання медикаментів та перев’язувального матеріалу (2120);

   ‒ Забезпечення продуктами харчування (2230);

   ‒ Оплата комунальних послуг та енергоносіїв (2270);

   ‒ Соціальне забезпечення (2700).

   9. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право Бобрицькій сільській раді отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України:

   ‒ позики на покриття тимчасових касових розривів сільського бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

   10. Забезпечити головному розпоряднику коштів сільського бюджету виконання норм Бюджетного кодексу України стосовно:

   1) затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цим рішенням;

   2) здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;

   3) здійснення контролю за своєчасним поверненням у повному обсязі до бюджету коштів, наданих за операціями з кредитування бюджету, а також кредитів (позик), отриманих Автономною Республікою Крим чи територіальною громадою міста, та коштів, наданих під місцеві гарантії;

   4) забезпечення доступності інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме:

   ‒ здійснення публічного представлення та публікації інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2019 року;

   ‒ оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів;

   5) взяття бюджетних зобов'язань, довгострокових зобов'язань за енергосервісом та здійснення витрат бюджету;

   6) забезпечення у повному обсязі проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом енергоносіїв у межах встановлених відповідним головним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання тощо.

   11. Встановити, що розпорядженням сільського голови протягом бюджетного періоду в виняткових випадках дозволяється здійснювати перерозподіл видатків за економічною класифікацією в межах загального обсягу бюджетних призначень по загальному та спеціальному фондах.

   12. Дане рішення набирає чинності 1 січня 2019 року.

   13. Додатки № 1-8 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

   14. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію ради з питань соціально-економічного і культурного розвитку та місцевого бюджету, управління комунальною власністю, благоустрою та будівництва, житлово-комунального господарства, побутового, торгівельного обслуговування, громадського харчування, транспорту і зв’язку (Шеветовська С.О.) та головного бухгалтера (Солончук І.В.).

 

Бобрицький сільський голова                                                                                                                                          О.Г. Король

Результат поіменного голосування