Бобрицька сільська рада (в стані припинення)
Офіційний сайт
Головна > Прийняті рішення ради > Про сільський бюджет Бобрицької сільської ради на 2016 рік

Про сільський бюджет Бобрицької сільської ради на 2016 рік

Бобрицька сільська рада
2-а сесія 7-го скликання
Рішення
24 грудня 2015 р.
№ 08-02-VІІ
с.Бобриця
Дата втрати чинності: 19 січня 2016 р.
Про сільський бюджет Бобрицької сільської ради на 2016 рік

(втратило чинність на підставі рішення від 19.01.2016 № № 26-03-VII)

   Бобрицька сільська рада

   ВИРІШИЛА:

   1. Визначити на 2016 рік:

   – доходи сільського бюджету у сумі 2730,0 тис. грн., в тому числі доходи загального фонду сільського бюджету 2700,0  тис. грн., доходи спеціального фонду сільського бюджету 30,0 тис. грн., згідно з додатком №1 до цього рішення;

   – видатки сільського бюджету у сумі 2730,0тис. грн., в тому числі видатки загального фонду сільського бюджету 2700,0 тис. грн., видатки спеціального фонду сільського бюджету 30,0 тис. грн.,

   2. Затвердити бюджетні призначення головного розпорядника коштів сільського бюджету на 2016 рік за кодом програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету, кодом тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та кодом функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету, у тому числі по загальному фонду 2700,0 тис. грн. та спеціальному фонду 30,0 тис. грн. згідно з додатком №3 до цього рішення.

   3. Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів сільського бюджету у сумі 10,0 тис. грн.

   4. Затвердити на 2016 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком №4 до цього рішення.

   5. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду сільського бюджету на 2016 рік за їх економічною структурою:

   – оплата праці  (код 2110);

   – нарахування на оплату праці (код 2120);

   – медикаменти та перев’язувальні матеріали (2220);

   – продукти харчування (код 2230);

   – оплата комунальних послуг та енергоносіїв (код 2270);

   – соціальне забезпечення (код 2730).

   6. Затвердити в складі видатків сільського бюджету кошти на реалізацію сільських програм у сумі 101,6 грн., згідно з додатком №5 до цього рішення.

   7. Затвердити перелік об’єктів, видатки на які будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку, згідно з додатком №6 до цього рішення.

   8. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право розпоряднику коштів сільського бюджету отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України:

   – позики на покриття тимчасових  касових розривів місцевого бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду:

   – середньострокові позики на суми невиконання у відповідному звітному періоді розрахункових обсягів кошика доходів місцевого бюджету, визначених у Законі України «Про Державний бюджет України на 2016 рік», за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на умовах їх повернення без нарахування відсотків за користування цими коштами.

   9. Розпоряднику коштів сільського бюджету забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до установчих законодавством України умовах оплати праці та розміру заробітної плати на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи із обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

   10. Установити, що у загальному фонді сільського бюджету на 2016 рік: до доходів належать надходження, визначені статтею 69 Бюджетного кодексу України.

   11. Установити, що джерелами фінансування спеціального фонду сільського бюджету на 2016 рік у частині доходів є надходження, визначені статтею 69-1 Бюджетного кодексу України.

   12. Надати право сільському голові в межах загального обсягу бюджетних призначень окремо за загальним та спеціальним фондами сільського бюджету за обґрунтованим поданням здійснювати перерозподіл бюджетних асигнувань за економічною класифікацією, затверджених у розписі сільського бюджету.

   13. Додатки до цього рішення є невід’ємною частиною.

   14. Контроль за виконанням цього рішення покласти на сільського голову.

   15. Це рішення вводиться в дію з 01.01.2016 року.

 

Бобрицький сільський голова                                                                                                                                          О.Г. Король

Останні новини