Бобрицька сільська рада (в стані припинення)
Офіційний сайт
Головна > Прийняті рішення ради > Про роз’яснення рішення № 90-10-VII 10-ї сесії Бобрицької сільської ради 7-го скликання від 30.06.2016 «Про встановлення на 2017 рік податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки»

Про роз’яснення рішення № 90-10-VII 10-ї сесії Бобрицької сільської ради 7-го скликання від 30.06.2016 «Про встановлення на 2017 рік податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки»

Бобрицька сільська рада
18 сесія 7-го скликання
Рішення
11 травня 2017 р.
№ 214-18-VII
с.Бобриця
Дата набрання чинності: 11 травня 2017 р.
Про роз’яснення рішення № 90-10-VII 10-ї сесії Бобрицької сільської ради 7-го скликання від 30.06.2016 «Про встановлення на 2017 рік податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки»

   У зв’язку з невірним тлумаченням рішення № 90-10-VII   10-ї сесії Бобрицької сільської ради 7-го скликання від 30.06.2016 «Про встановлення на 2017 рік податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки», з метою недопущення неправильного обчислення сум податку на об’єкти нерухомості, які перебувають у власності фізичних осіб, Бобрицька сільська рада вважає за необхідне надати роз’яснення щодо застосування встановлених рішенням ставок податку на нерухоме майно до певного податкового (звітного) періоду.

   Відповідно до п. 4 ч.1 ст. 69 Бюджетного кодексу України, податок на майно належить до доходів загального фонду бюджетів міст районного значення, сільських, селищних бюджетів. Згідно підпункту 266.9.1. пункту 266.9. статті 266 Податкового кодексу України, податок сплачується за місцем розташування об’єкта/об’єктів оподаткування і зараховується до відповідного бюджету згідно з положеннями Бюджетного кодексу України.

   Частиною 1 статті 3 Бюджетного кодексу України регламентовано, що бюджетний період для всіх бюджетів, що складають бюджетну систему України, становить один календарний рік, який починається 1 січня кожного року і закінчується 31 грудня того ж року. Підпунктом 266.6.1. пункту 266.6. статті 266 Податкового кодексу України регламентовано, що базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.

   Згідно з підпунктом 12.3.4. пункту 12.3. статті 12 Податкового кодексу України, рішення про встановлення місцевих податків та зборів офіційно оприлюднюється відповідним органом місцевого самоврядування до 15 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосовування встановлюваних місцевих податків та зборів або змін (плановий період). В іншому разі норми відповідних рішень застосовуються не раніше початку бюджетного періоду, що настає за плановим періодом.

   Відповідно до ч. 1 ст. 61 та ч. 1 ст. 63 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», органи місцевого самоврядування в селах, селищах, містах, районах у містах (у разі їх створення) самостійно розробляють, затверджують і виконують відповідні місцеві бюджети згідно з Бюджетним кодексом України. Доходи місцевих бюджетів формуються за рахунок власних, визначених законом, джерел та закріплених у встановленому законом порядку загальнодержавних податків, зборів та інших обов’язкових платежів.

   Частинами 1, 2 статті 66 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» встановлено, що місцеві бюджети мають бути достатніми для забезпечення виконання органами місцевого самоврядування наданих їм законом повноважень та забезпечення населення послугами не нижче рівня мінімальних соціальних потреб. Повноваження на здійснення витрат місцевого бюджету мають відповідати обсягу надходжень місцевого бюджету.

   Відповідно до пункту 4.3. статті 4 Податкового кодексу України, податкові періоди та строки сплати податків та зборів установлюються, виходячи з необхідності забезпечення своєчасного надходження коштів до бюджетів, з урахуванням зручності виконання платником податкового обов’язку та зменшення витрат на адміністрування податків та зборів.

   У 2016 році, при складанні проекту місцевого бюджету на 2017 рік, відповідно до вимог пункту 12.3. статті 12 і підпункту 266.5.1. пункту 266.5. статті 266 Податкового кодексу України та з дотриманням принципу стабільності, Бобрицька сільська рада прийняла рішення № 90-10-VII   10-ї сесії 7-го скликання від 30.06.2016, яким встановила ставки для об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних та юридичних осіб. При цьому розмір ставки для об’єктів оподаткування встановлювався з розрахунком формування доходної частини загального фонду місцевого (сільського) бюджету села Бобриця на 2017 рік. Тобто базовий податковий (звітний) період з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, відповідає бюджетному періоду, який починається 1 січня кожного року і закінчується 31 грудня того ж року.

   Оскільки рішення № 90-10-VII   10-ї сесії Бобрицької сільської ради 7-го скликання від 30 червня 2016 року «Про встановлення на 2017 рік податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки» 4 липня 2016 року було оприлюднено шляхом розміщення на офіційному сайті Бобрицької сільської ради (https://bobrytsya-rada.gov.ua/pro-vstanovlennya-na-2017-rik-), а 8 липня 2016 року його засвідчена копія була передана контролюючому органу, встановлення місцевого податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, здійснювалось у повній відповідності з пунктом 12.3. статті 12 Податкового кодексу України. Таким чином, встановлені зазначеним рішенням ставки податку повинні застосовуватися у плановому бюджетному періоді 2017 року (у відсотковому значенні, обчисленому від мінімальної заробітної плати станом на 1 січня 2016 року).

   Відповідно пункту 5 ч. 1 ст. 4 Бюджетного кодексу України, рішення органів місцевого самоврядування, прийняті відповідно до цього Кодексу, нормативно-правових актів, передбачених пунктами 3, 4, 5, 6 і 7 цієї частини статті, є складовою частиною бюджетного законодавства.

   Керуючись статтями 25, 69 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Бобрицька сільська рада

   ВИРІШИЛА:

   1. Рішення № 90-10-VII   10-ї сесії Бобрицької сільської ради 7-го скликання від 30.06.2016 «Про встановлення на 2017 рік податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки» треба розуміти так,  що ставки податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, застосовуються для оподаткування фізичних осіб у плановому бюджетному періоді 2017 року за базовий податковий (звітний) період 2016 року.

   2. Контролюючому органу у 2017 році застосовувати для оподаткування встановлені рішенням № 90-10-VII   10-ї сесії Бобрицької сільської ради 7-го скликання від 30.06.2016 ставки податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, у відповідному відсотковому значенні від розміру мінімальної заробітної плати станом на 1 січня 2016 року.

   3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію ради з питань соціально-економічного і культурного розвитку та місцевого бюджету, управління комунальною власністю, благоустрою та будівництва, житлово-комунального господарства, побутового, торгівельного обслуговування, громадського харчування, транспорту і зв’язку (Шеветовська С.О.).

 

Бобрицький сільський голова                                                                                                                                          О.Г. Король

Результат поіменного голосування
Останні новини