Бобрицька сільська рада
Офіційний сайт
Головна > Правовий статус

Правовий статус

  Бобрицька сільська рада є представницьким органом місцевого самоврядування, вторинним суб’єктом місцевого самоврядування.

  Правовий статус Бобрицької сільської ради визначається Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про статус депутатів місцевих рад», Законом України «Про службу в органах місцевого самоврядування» та іншими законами.

  Бобрицька сільська рада є органом публічної влади (суб’єктом владних повноважень), який здійснює місцеве самоврядування від імені та в інтересах Бобрицької сільської територіальної громади. І хоча сільська рада є вторинним суб’єктом місцевого самоврядування, деякі власні (самоврядні) повноваження можуть бути реалізовані виключно цим представницьким органом місцевого самоврядування. До виключної компетенції Бобрицької сільської ради належать питання, які зазначені в статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні». До повноваження Бобрицької сільської ради також віднесено надання дозволу на створення (за ініціативою жителів села) самостійного суб’єкта місцевого самоврядування – органу самоорганізації населення (будинкових, вуличних, квартальних комітетів), з наділенням його частиною власної компетенції (за винятком питань, які законом віднесені до виключної компетенції ради), фінансів, майна.

  Бобрицька сільська рада здійснює управління майном, що є в комунальній власності Бобрицької сільської територіальної громади, затверджує програми соціально-економічного та культурного розвитку і контролює їх виконання, затверджує місцевий бюджет села Бобриця і контролює його виконання, встановлює місцеві податки і збори відповідно до Податкового кодексу України, може утворювати, реорганізовувати та ліквідовувати комунальні підприємства, організації і установи, а також здійснювати контроль за їх діяльністю, вирішує інші питання місцевого значення, віднесені законом до її компетенції.

  Свої повноваження Бобрицька сільська рада реалізовує шляхом прийняття рішень, які є обов'язковими до виконання на території села Бобриця. Рішення Бобрицької сільської ради приймаються на її пленарному засіданні після обговорення більшістю депутатів від загального складу ради, крім випадків, передбачених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні». При встановленні результатів голосування до загального складу сільської ради включається Бобрицький сільський голова, якщо він бере участь у пленарному засіданні ради, і враховується його голос. Рішення ради приймаються відкритим поіменним голосуванням, окрім випадків обрання на посаду та звільнення з посади секретаря Бобрицької сільської ради та дострокового припинення повноважень Бобрицького сільського голови, в яких рішення приймаються таємним голосуванням. Рішення Бобрицької сільської ради у п'ятиденний строк з моменту його прийняття може бути зупинено Бобрицьким сільським головою і внесено на повторний розгляд сільської ради із обґрунтуванням зауважень. Якщо Бобрицька сільська рада відхилить зауваження Бобрицького сільського голови і підтвердить попереднє рішення двома третинами депутатів від загального складу ради, воно набирає чинності.

  Бобрицька сільська рада встановлює та затверджує штатний розпис працівників апарату Бобрицької сільської ради та її виконавчого комітету.