Бобрицька сільська рада
Офіційний сайт
Головна > Очищення влади

Очищення влади

Повноваження

21.07.2017

 Бобрицька сільська рада правомочна розглядати і вирішувати питання, віднесені Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та іншими законами до її відання. Бобрицька сільська рада може наділяти частиною своїх повноважень орган самоорганізації населення (у разі його створення), крім повноважень, які віднесені законами України до виключної компетенції місцевої ради.

   Перелік повноважень виключної компетенції Бобрицької сільської ради визначений ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

   Бобрицький сільський голова має повноваження, перелік яких зазначений у ч. 4 ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», а саме сільський голова:

 • забезпечує здійснення у межах наданих законом повноважень органів виконавчої влади в селі Бобриця, додержання Конституції та законів України, виконання актів Президента України та відповідних органів виконавчої влади;
 • організує в межах, визначених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», роботу Бобрицької сільської ради та її виконавчого комітету;
 • підписує рішення Бобрицької сільської ради та її виконавчого комітету;
 • вносить на розгляд Бобрицької сільської ради пропозицію щодо кандидатури на посаду секретаря ради;
 • вносить на розгляд Бобрицької сільської ради пропозиції про кількісний і персональний склад виконавчого комітету ради;
 • вносить на розгляд ради пропозиції щодо структури і штатів виконавчих органів Бобрицької сільської ради, апарату ради та її виконавчого комітету;
 • здійснює керівництво апаратом Бобрицької сільської ради та її виконавчого комітету;
 • скликає сесії Бобрицької сільської ради, вносить пропозиції та формує порядок денний сесій ради і головує на пленарних засіданнях ради;
 • забезпечує підготовку на розгляд ради проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку, цільових програм з інших питань самоврядування, місцевого бюджету та звіту про його виконання, рішень ради з інших питань, що належать до її відання; оприлюднює затверджені радою програми, бюджет та звіти про їх виконання;
 • призначає на посади та звільняє з посад керівників відділів, управлінь та інших виконавчих органів Бобрицької сільської ради, підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності Бобрицької сільської територіальної громади, крім керівників дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів;
 • скликає загальні збори громадян за місцем проживання;
 • вносить на розгляд Бобрицької сільської ради пропозиції про утворення спеціалізованої установи з надання безоплатної первинної правової допомоги;
 • вносить на розгляд Бобрицької сільської ради пропозиції щодо кандидатури на посаду керівника установи з надання безоплатної первинної правової допомоги;
 • забезпечує виконання рішень Бобрицької сільської ради та її виконавчого комітету;
 • є розпорядником бюджетних коштів, використовує їх лише за призначенням, визначеним Бобрицькою сільською радою;
 • представляє Бобрицьку сільську територіальну громаду, Бобрицьку сільську раду та її виконавчий комітет у відносинах з державними органами, іншими органами місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності, громадянами, а також у міжнародних відносинах відповідно до законодавства;
 • звертається до суду щодо визнання незаконними актів інших органів місцевого самоврядування, місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, які обмежують права та інтереси Бобрицької сільської територіальної громади, а також повноваження Бобрицької сільської ради та її органів;
 • укладає від імені Бобрицької сільської територіальної громади, Бобрицької сільської ради та її виконавчого комітету договори відповідно до законодавства, а з питань, віднесених до виключної компетенції Бобрицької сільської ради, подає їх на затвердження ради;
 • веде особистий прийом громадян;
 • забезпечує в селі Бобриця додержання законодавства щодо розгляду звернень громадян та їх об’єднань;
 • бере участь у здійсненні державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності в межах та у спосіб, встановлені Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»;
 • здійснює інші повноваження місцевого самоврядування, визначені Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та іншими законами, якщо вони не віднесені до виключних повноважень ради або не віднесені радою до відання її виконавчих органів;
 • видає розпорядження у межах своїх повноважень.

   При здійсненні наданих повноважень Бобрицький сільський голова є підзвітним, підконтрольним і відповідальним перед Бобрицькою сільською територіальною громадою, відповідальним – перед Бобрицькою сільською радою, а з питань здійснення виконавчим комітетом Бобрицької сільської ради повноважень органів виконавчої влади – також підконтрольним відповідним органам виконавчої влади.

   Виконавчий комітет Бобрицької сільської ради розглядає і вирішує питання, віднесені Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та іншими законами до його відання. Відповідно до глави 2 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Бобрицької сільської ради має повноваження:

 • у сфері соціально-економічного і культурного розвитку, планування та обліку;
 • в галузі бюджету, фінансів і цін;
 • щодо управління комунальною власністю;
 • в галузі житлово-комунального господарства, побутового, торговельного обслуговування, громадського харчування, транспорту і зв'язку;
 • у галузі будівництва;
 • у сфері освіти, охорони здоров'я, культури, фізкультури і спорту;
 • у сфері регулювання земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища;
 • у сфері соціального захисту населення;
 • в галузі зовнішньоекономічної діяльності;
 • в галузі оборонної роботи;
 • щодо вирішення питань адміністративно-територіального устрою;
 • у сфері реєстрації місця проживання фізичних осіб;
 • щодо забезпечення законності, правопорядку, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян;
 • у сфері надання безоплатної первинної правової допомоги;
 • щодо відзначення державними нагородами України.

   Крім повноважень, передбачених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Бобрицької сільської ради здійснює й інші надані йому законами повноваження.

   Повноваження виконавчого комітету Бобрицької сільської ради поділяються на власні (самоврядні) та делеговані.