Бобрицька сільська рада
Офіційний сайт
Головна > Очищення влади

Очищення влади

Функції

21.07.2017

   Основними функціями Бобрицької сільської ради є забезпечення оптимального соціально-економічного та культурного розвитку Бобрицької сільської територіальної громади, забезпечення реальної участі жителів села Бобриця у вирішенні суспільних справ, презентація і остаточне вираження волі та інтересів Бобрицької сільської територіальної громади тощо.

   Найважливішими функціями місцевого самоврядування є:

 • залучення населення до участі у вирішенні питань місцевого значення;
 • володіння, використання та управління комунальною власністю;
 • забезпечення комплексного соціально-економічного та культурного розвитку відповідної території;
 • надання соціальних послуг населенню;
 • забезпечення законності, громадської безпеки, правопорядку, охорона прав, свобод і законних інтересів громадян;
 • соціальний захист населення, сприяння працевлаштуванню громадян;
 • захист прав місцевого самоврядування.

   Функції і повноваження місцевого самоврядування реалізовуються її суб’єктами, які також можна охарактеризувати як елементи системи місцевого самоврядування. Місцеве самоврядування – це один з найважливіших демократичних принципів організації і здійснення публічної влади на місцях. Місцеве самоврядування є правом Бобрицької сільської територіальної громади самостійно вирішувати питання місцевого значення в межах Конституції і законів України.

   Діюча система місцевого самоврядування Бобрицької сільської територіальної громади складається із наступних суб’єктів:

 • Бобрицької сільської територіальної громади (жителів, об'єднаних постійним проживанням у межах села Бобриця);
 • Бобрицької сільської ради;
 • Бобрицького сільського голови;
 • виконавчого комітету Бобрицької сільської ради;
 • Києво-Святошинської районної ради та Київської обласної ради (що представляють спільні інтереси територіальних громад району/області).

   Кожен суб’єкт місцевого самоврядування має свої індивідуальні властивості і здійснює притаманні йому функції і повноваження.