Бобрицька сільська рада (в стані припинення)
Офіційний сайт
Головна > Очищення влади

Очищення влади

Фінансові ресурси

21.07.2017

Матеріальною і фінансовою основою місцевого самоврядування є рухоме і нерухоме майно, доходи місцевого бюджету, інші кошти, земля, природні ресурси, що є у комунальній власності Бобрицької сільської територіальної громади.

   Від імені та в інтересах Бобрицької сільської територіальної громади права суб'єкта комунальної власності здійснює Бобрицька сільська рада.

   Місцевий бюджет Бобрицької сільської територіальної громади відповідно до Бюджетного кодексу України містить надходження і витрати на виконання повноважень органів місцевого самоврядування. Ці надходження і витрати становлять єдиний баланс місцевого бюджету.

   До доходів загального фонду місцевого бюджету належать:

 • податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності;
 • рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин місцевого значення; рентна плата за користування надрами в цілях, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин; рентна плата за спеціальне використання води водних об’єктів місцевого значення; рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів у частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування);
 • податок на майно, що зараховується до бюджетів місцевого самоврядування;
 • єдиний податок, що зараховується до бюджетів місцевого самоврядування;
 • збір за місця для паркування транспортних засобів;
 • туристичний збір;
 • частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об’єднань, що вилучається до бюджету, у порядку, визначеному відповідними місцевими радами;
 • плата за розміщення тимчасово вільних коштів;
 • плата за ліцензії на певні види господарської діяльності та сертифікати, що видаються виконавчим органом сільської ради;
 • штрафні санкції за порушення законодавства про патентування;
 • адміністративні штрафи, що накладаються місцевими органами виконавчої влади та виконавчим комітетом Бобрицької сільської ради та утвореною ним в установленому порядку адміністративною комісією;
 • штрафні санкції внаслідок невиконання укладених розпорядником бюджетних коштів договорів з суб’єктами господарювання на придбання товарів, робіт і послуг за рахунок коштів сільського бюджету;
 • адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів, що зараховуються за місцем вчинення порушення;
 • надходження від орендної плати за користування майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності, засновником яких є сільська рада;
 • орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в користування на умовах оренди місцевими радами, яка зараховується відповідно до бюджетів місцевого самоврядування;
 • концесійні платежі щодо об’єктів комунальної власності, засновником яких є сільська ради (крім концесійних платежів, визначених пунктом 3 частини першої статті 691 Бюджетного кодексу України);
 • кошти, отримані від надання учасниками процедури закупівель як забезпечення їх тендерної пропозиції (пропозиції конкурсних торгів), які не підлягають поверненню цим учасникам в частині здійснення закупівель за рахунок коштів сільського бюджету;
 • кошти, отримані від учасника – переможця процедури закупівлі під час укладання договору про закупівлю як забезпечення виконання цього договору, які не підлягають поверненню учаснику-переможцю, в частині здійснення закупівель за рахунок коштів сільського бюджету;
 • 80 відсотків коштів, отриманих підприємствами, установами та організаціями, що утримуються за рахунок сільського бюджету, за здані у вигляді брухту і відходів золото, платину, метали платинової групи, дорогоцінне каміння, і 50 відсотків коштів, отриманих цими підприємствами, установами та організаціями за здане у вигляді брухту і відходів срібло;
 • кошти від реалізації безхазяйного майна (у тому числі такого, від якого відмовився власник або отримувач), знахідок, спадкового майна (у разі відсутності спадкоємців за заповітом і за законом, усунення їх від права на спадкування, неприйняття ними спадщини, а також відмови від її прийняття), майна, одержаного територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, а також валютних цінностей і грошових коштів, власники яких невідомі;
 • плата за надання інших адміністративних послуг, що справляється за місцем надання послуг;
 • державне мито, що зараховується до бюджетів місцевого самоврядування за місцем вчинення дій та видачі документів;
 • акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів, що зараховується до сільського бюджету;
 • адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, що здійснюється виконавчим комітетом Бобрицької сільської ради;
 • плата за скорочення термінів надання послуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, а також плата за надання інших платних послуг, пов’язаних з такою державною реєстрацією, що здійснюється виконавчим комітетом Бобрицької сільської ради;
 • адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, що здійснюється виконавчим комітетом Бобрицької сільської ради;
 • інші доходи, що підлягають зарахуванню до сільського бюджету відповідно до законодавства.

   До надходжень спеціального фонду місцевого бюджету належать:

 • надходження бюджету розвитку місцевих бюджетів (визначені в частині першій статті 71 Бюджетного кодексу України);
 • кошти від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, що зараховуються до місцевого бюджету сіла у розмірі 60 відсотків;
 • концесійні платежі щодо об’єктів комунальної власності, які мають цільове спрямування згідно із законом;
 • 70 відсотків грошових стягнень за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності, із котрих 50 %  надходять до місцевого бюджету села;
 • 80 відсотків екологічного податку (крім екологічного податку, визначеного пунктом 16-1 частини другої статті 29 Бюджетного кодексу України), із котрих 25 % надходять до місцевого бюджету села;
 • власні надходження бюджетних установ, що утримуються за рахунок місцевого бюджету;
 • надходження до цільових фондів, утворених Бобрицькою сільською радою;
 • цільові та добровільні внески підприємств, установ, організацій і громадян до місцевого фонду охорони навколишнього природного середовища;
 • субвенції, що надаються з інших бюджетів за рахунок конкретно визначених надходжень спеціального фонду таких бюджетів;
 • повернення кредитів, наданих з місцевого бюджетіу індивідуальним сільським забудовникам;
 • повернення кредитів, наданих з місцевого бюджету молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла, а також пеня і відсотки за користування ними;
 • надходження в рамках програм допомоги і грантів міжнародних фінансових організацій та Європейського Союзу;
 • інші надходження, визначені законом про Державний бюджет України.

   Видатки та кредитування місцевих бюджетів включають бюджетні призначення, встановлені рішенням Бобрицької сільської ради про місцевий бюджет, на конкретні цілі, пов'язані з реалізацією програм та заходів.

   Кошти спеціального фонду місцевого бюджету витрачаються на заходи, передбачені рішенням про місцевий бюджет відповідно до законодавства.

Останні новини