Бобрицька сільська рада (в стані припинення)
Офіційний сайт
Головна > Фінансові ресурси

Фінансові ресурси

Матеріальною і фінансовою основою місцевого самоврядування є рухоме і нерухоме майно, доходи місцевого бюджету, інші кошти, земля, природні ресурси, що є у комунальній власності Бобрицької сільської територіальної громади.

Від імені та в інтересах Бобрицької сільської територіальної громади права суб'єкта комунальної власності здійснює Бобрицька сільська рада.

Місцевий бюджет Бобрицької сільської територіальної громади відповідно до Бюджетного кодексу України містить надходження і витрати на виконання повноважень органів місцевого самоврядування. Ці надходження і витрати становлять єдиний баланс місцевого бюджету.

До доходів загального фонду місцевого бюджету належать:

 • податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності;
 • податок на майно;
 • єдиний податок;
 • адміністративні штрафи, що накладаються виконавчим комітетом Бобрицької сільської ради або адміністративною комісією;
 • адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів, що зараховуються за місцем вчинення порушення;
 • надходження від орендної плати за користування майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності, засновником яких є міські (міст районного значення), селищні та сільські ради;
 • орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в користування на умовах оренди місцевими радами, яка зараховується відповідно до бюджетів місцевого самоврядування;
 • кошти, отримані від надання учасниками процедури закупівель забезпечення їх пропозиції конкурсних торгів, які не підлягають поверненню цим учасникам, у випадках, передбачених Законом України "Про здійснення державних закупівель", в частині здійснення закупівель за рахунок коштів сільського бюджету;
 • кошти, отримані від учасника - переможця процедури закупівлі під час укладання договору про закупівлю як забезпечення виконання цього договору, які не підлягають поверненню учаснику-переможцю, в частині здійснення закупівель за рахунок коштів сільського бюджету;
 • кошти від реалізації безхазяйного майна (у тому числі такого, від якого відмовився власник або отримувач), знахідок, спадкового майна (у разі відсутності спадкоємців за заповітом і за законом, усунення їх від права на спадкування, неприйняття ними спадщини, а також відмови від її прийняття), майна, одержаного територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, а також валютних цінностей і грошових коштів, власники яких невідомі;
 • плата за надання інших адміністративних послуг, що справляється за місцем надання послуг;
 • державне мито, що зараховується до бюджетів місцевого самоврядування за місцем вчинення дій та видачі документів;
 • акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів;
 • інші доходи, що підлягають зарахуванню до бюджетів міст районного значення, сільських, селищних бюджетів відповідно до законодавства.

До надходжень спеціального фонду місцевого бюджету належать:

 • надходження бюджету розвитку місцевих бюджетів (визначені в частині першій статті 71 Бюджетного кодексу України);
 • кошти від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, що зараховуються до місцевого бюджету сіла у розмірі 60 відсотків;
 • концесійні платежі щодо об’єктів комунальної власності, які мають цільове спрямування згідно із законом;
 • 70 відсотків грошових стягнень за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності, із котрих 50 %  надходять до місцевого бюджету сіла;
 • 80 відсотків екологічного податку (крім екологічного податку, визначеного пунктом 161 частини другої статті 29 Бюджетного кодексу України), із котрих 25 % надходять до місцевого бюджету сіла;
 • власні надходження бюджетних установ, що утримуються за рахунок місцевого бюджету;
 • цільові та добровільні внески підприємств, установ, організацій і громадян до місцевого фонду охорони навколишнього природного середовища;
 • субвенції, що надаються з інших бюджетів за рахунок конкретно визначених надходжень спеціального фонду таких бюджетів;
 • надходження в рамках програм допомоги і грантів міжнародних фінансових організацій та Європейського Союзу;
 • інші надходження, визначені законом про Державний бюджет України.

Видатки та кредитування місцевих бюджетів включають бюджетні призначення, встановлені рішенням Бобрицької сільської ради про місцевий бюджет, на конкретні цілі, пов'язані з реалізацією програм та заходів.

Кошти спеціального фонду місцевого бюджету витрачаються на заходи, передбачені рішенням про місцевий бюджет відповідно до законодавства.

Останні новини