Бобрицька сільська рада
Офіційний сайт
Головна > Новини > ДОВІДКА ПРО КОНСУЛЬТАЦІЇЇ

ДОВІДКА ПРО КОНСУЛЬТАЦІЇЇ

ДОВІДКА ПРО КОНСУЛЬТАЦІЇЇ
ВІДПОВІДІ НА ЗАУВАЖЕННЯ ТА ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО ЗВІТУ ПРО СТРАТЕГІЧНУ ЕКОЛОГІЧНУ ОЦІНКУ
МІСТОБУДІВНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ «ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНУ С. БОБРИЦЯ
КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ»

(лист Міністерства енергетики та захисту довкілля України №26/1.4-21.1-707 від 10.01.2020 р.) 

№  
п/п

Уповноважений орган

Частини до яких висловлено зауваження (пропозицію)

Пропозиції та зауваження

Спосіб врахування

Обґрунтування

Зауваження та пропозиції до Проєкту

1.

Міністерство енергетики та захисту довкілля України

Внесення змін до генерального плану с. Бобриця Києво-Святошинського району Київської області.

Звергаємо увагу, що при територіальному розширенні населеного пункту необхідно врахувати навантаження на каналізаційну систему, очисні споруди, водовідведення та інше, а також передбачити заходи щодо збереження, створення та відновлення рекреаційних та природоохоронних територій та об’єктів.

Враховано

Проектними рішеннями враховано навантаження на каналізаційну систему,
очисні споруди, водовідведення та інше, зважаючи на територіальне розширення
населеного пункту та передбачено заходи щодо збереження, створення та відновлення
рекреаційних та природоохоронних територій та об’єктів.

2.

Міністерство енергетики та захисту довкілля України

Внесення змін до генерального плану с. Бобриця Києво-Святошинського району Київської області.

Беручи до уваги, що Проектом передбачено будівництво нового житлового фонду, рекомендуємо враховувати вимоги ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова території», який встановлює, максимально допустиму висоту (поверховість) житлової забудови визначається від чисельності населення та класифікації населеного пункту, з врахуванням встановлених обмежень щодо охорони культурної спадщини, сільські населені пункти чисельністю до 1 тис. осіб - виключно садибна забудова, понад 1 тис. осіб - садибна забудова та багатоквартирні житлові будинки висотою до 12 м (до 4-х поверхів включно), поверховість будинків в межах територій садибної забудови не може перевищувати 3-х поверхів без урахування мансарди (у сільських населених пунктах - 1-3 поверхи).

Враховано

Відповідно до вимог ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова території»
та враховуючи існуючу чисельність населення с. Бобриця, проектом передбачено
нове будівництво виключно садибної забудови (1-3 поверхи).

3.

Міністерство енергетики та захисту довкілля України

Внесення змін до генерального плану с. Бобриця Києво-Святошинського району Київської області.

Відповідно до пункту 3.3. Державних санітарних правил та норм «Гігієнічні вимоги щодо облаштування і утримання кладовищ в населених пунктах України» ДСанПіН 2.2.2.028-99, затверджених постановою Головного державного санітарного лікаря України від 01.07.1999 № 28, передбачено, що територія ділянки, відведеної під кладовище, не повинна піддаватись дії зсувів і обвалів, затоплюватися чи підтоплюватися талими, дощовими і паводковими водами та має характеризуватись легко аерованими грунтами. Ділянка повинна мати схил у протилежний бік від населеного пункту і відкритих водоймищ, які використовуються для господарсько-побутових потреб.

Враховано

Ділянка для розміщення проектного кладовища обрано на підставі звернення Бобрицького сільського голови, голови Києво-Святошинської РДА Київської області, акту обстеження, складеного комісією із представників органів місцевої влади та ВП НУБіП України «Боярська лісова дослідна станція» від 19.09.2012 р. та враховуючи рішення земельної комісії ВП НУБіП України «Боярська лісова дослідна станція», рішення постійно діючої земельної комісії НУБіП України від 26.09.2012 р. та відповідно до Державних санітарних правил та норм «Гігієнічні вимоги щодо облаштування і утримання кладовищ в населених пунктах України» ДСанПіН 2.2.2.028-99, затверджених постановою Головного державного санітарного лікаря України від 01.07.1999 № 28.

4.

Міністерство енергетики та захисту довкілля України

Внесення змін до генерального плану с. Бобриця Києво-Святошинського району Київської області.

Крім того, рекомендуємо при розміщенні станцій очисних споруд населених пунктів майданчик очисних споруд розташовувати, як правило, З підвітряної сторони для найбільш повторюваних вітрів теплої пори року по відношенню до житлової забудови і нижче межі населеного пункту за течією водотоку.

Враховано

Майданчики для розміщення каналізаційних очисних споруд розміщені
з підвітряної сторони для найбільш повторюваних вітрів теплої пори року
по відношенню до житлової забудови і нижче межі населеного пункту за течією водотоку.

5.

Міністерство енергетики та захисту довкілля України

Внесення змін до генерального плану с. Бобриця Києво-Святошинського району Київської області.

Крім того, рекомендуємо при розміщенні станцій очисних споруд населених пунктів майданчик очисних споруд розташовувати, як правило, З підвітряної сторони для найбільш повторюваних вітрів теплої пори року по відношенню до житлової забудови і нижче межі населеного пункту за течією водотоку.

Враховано

Проектом пропонується нове будівництво очисних споруд, що відповідатимуть
встановленим медичним критеріям безпеки та діючим діючого санітарного законодавства,
що підтверджується висновком державної санітарно-епідеміологічної
експертизи №12.2-18-1/24093 від 20.10.2019 р.

6.

Міністерство енергетики та захисту довкілля України

Внесення змін до генерального плану с. Бобриця Києво-Святошинського району Київської області.

Відповідно до Закону України «Про автомобільні дороги» у процесі будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг повинні виконуватися вимоги та передбачатися заходи щодо охорони довкілля згідно з природоохоронним законодавством. Земельні ділянки, що тимчасово були зайняті у процесі будівництва, реконструкції та ремонту автомобільних доріг, підлягають рекультивації згідно з природоохоронним законодавством.

Враховано

У звіті СЕО враховано вимоги Закону України «Про автомобільні дороги», а саме: у процесі будівництва,
реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг необхідно дотримуватися
заходів щодо охорони довкілля згідно з природоохоронним законодавством.
Зважаючи на вищезазначене, земельні ділянки, що тимчасово будуть зайняті у процесі будівництва,
реконструкції та ремонту автомобільних доріг, підлягатимуть рекультивації згідно з природоохоронним законодавством. 

7.

Міністерство енергетики та захисту довкілля України

Внесення змін до генерального плану с. Бобриця Києво-Святошинського району Київської області.

Проектні рішення щодо будівництва, реконструкції, ремонту автомобільних доріг та методи їх утримання повинні забезпечувати мінімізацію шкідливих викидів в атмосферу транспортними засобами та дорожніми виробничими базами.

Враховано

Проектними рішеннями щодо будівництва, реконструкції, ремонту автомобільних доріг
та методів їх утримання передбачені заходи, що забезпечуватимуть мінімізацію
шкідливих викидів в атмосферу транспортними засобами та дорожніми виробничими базами.

8.

Міністерство енергетики та захисту довкілля України

Внесення змін до генерального плану с. Бобриця Києво-Святошинського району Київської області.

Забороняється експлуатація дорожньої техніки, в якої шкідливі викиди в атмосферу перевищують допустимі норми. Забороняється використання дорожньо-будівельних матеріалів, які забруднюють атмосферне повітря понад допустимі норми.

Враховано

Проектом не передбачається експлуатація дорожньої техніки, в якої шкідливі викиди в атмосферу перевищують допустимі норми, а також використання дорожньо-будівельних матеріалів, які забруднюють атмосферне повітря понад допустимі норми.

9.

Міністерство енергетики та захисту довкілля України

Внесення змін до генерального плану с. Бобриця Києво-Святошинського району Київської області.

Також рекомендуємо передбачити заходи щодо збереження середовища існування та умов розмноження тварин, забезпечення недоторканності ділянок, що становлять особливу цінність для збереження тваринного світу під час розміщення, проектування та забудови населених пунктів, підприємств, споруд та інших об'єктів, удосконалення існуючих і впровадження нових технологічних процесів, введення в господарський обіг цілинних земель, заболочених, прибережних і зайнятих чагарниками територій, меліорації земель, здійснення лісових користувань і лісогосподарських заходів, проведення геологорозвідувальних робіт, видобування корисних копалин, визначення місць випасання і прогону свійських тварин, розроблення туристичних маршрутів та організації місць відпочинку населення повинні передбачатися і здійснюватися (частина друга статті 39 Закону України «Про тваринний світ»), а також щодо збереження умов місцезростання об'єктів рослинного світу, а саме: підприємства, установи, організації та громадяни, діяльність яких пов'язана з розміщенням, проектуванням, реконструкцією, забудовою населених пунктів, підприємств, споруд та інших об'єктів, а також введенням їх в експлуатацію, повинні передбачати і здійснювати заходи щодо збереження умов місцезростання об'єктів рослинного світу (стаття 27 Закону України «Про рослинний світ»).

Враховано

Проектом «Внесення змін до генерального плану села Бобриця Києво-Святошинського району
Київської області» передбачено ряд заходів та пропозицій щодо охорони навколишнього середовища, а саме: збереження середовища існування та умов розмноження тварин, забезпечення недоторканності
ділянок, що становлять особливу цінність для збереження тваринного світу під час розміщення,
проектування та забудови населених пунктів, підприємств, споруд та інших об'єктів, удосконалення
існуючих і впровадження нових технологічних процесів, заболочених, прибережних і зайнятих чагарниками
територій, меліорації земель, здійснення лісових користувань і лісогосподарських заходів, проведення
геологорозвідувальних робіт, розроблення туристичних маршрутів та організації місць відпочинку населення,
а також щодо збереження умов місцезростання об'єктів рослинного світу.

 Зауваження та пропозиції до Звіту

10.

Міністерство енергетики та захисту довкілля України

Підрозділ 3.2.5 «Біорізноманіття та ландшафт» розділу 3 «Оцінка екологічної ситуації Києво-Святошинського району Київської області».

У Звіті необхідно надати більш детальну інформацію щодо земельної ділянки, яка планується для здійснення вищезгаданої діяльності, а саме: чітко вказати категорію земельної ділянки згідно ст.19 Земельного Кодексу України до та після зміни цільового призначення; зазначити угіддя згідно з Класифікацією земельних угідь, вказавши агровиробничі групи. У наданих матеріалах міститься інформація, що трав'яна рослинність на території розробки ДПТ представлена бур'янами: осот польовий, мишій, щириця, свиріпа, лобода, пирій та ін., однак не зазначено, хто проводив дослідження видового складу рослинності земельної ділянки.

Враховано

Ареали проживання рідкісних тварин, місця зростання рідкісних рослин, відповідно до
списку регіонально рідкісних, зникаючих видів рослин і грибів, які потребують охорони
у Київській області», прийнятого рішенням Київської обласної ради шостого скликання
07.02.2012 № 285-15-V1, в межах проектування відсутні.
Окрім цього додано підрозділ «Ймовірний майбутній розвиток, якщо
Генеральний план (проєкт внесення змін) не буде впроваджений» щодо впливу на біорізноманіття.

11.

Міністерство енергетики та захисту довкілля України

Підрозділ 3.2.8 «SWOT-аналіз екологічної ситуації».

У підрозділі 3.2.8 «SWOT-аналіз екологічної ситуації» розділу 3 до слабких сторін слід віднести недостатню площу природно-заповідного фонду села Бобриця Києво-Святошинського району, що не сприяє повноцінній охороні та збереженню видів флори і фауни та природних ландшафтів. Питома вага території ПЗФ в межах регіонів, країни в цілому повинна становити від 5% до 20% площі території відповідної адміністративно-територіальної одиниці в залежності від природо-кліматичних та ландшафтних особливостей відповідно до підпункту 8.7.1. ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій» у межах населених пунктів, на приміських та позаміських територіях на землях природо-заповідного та іншого природоохоронного, історико-культурного призначення слід передбачити організацію нових га збереження існуючих природних та штучно створених об’єктів - національних природних парків, регіональних ландшафтних парків, ботанічних, дендрологічних та зоологічних парків, парків-пам’яток садово-паркового мистецтва та використовувати їх з рекреаційною га екскурсійною метою.

 

Враховано частково

Відповідно до вимог ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова території» та враховуючи існуючу чисельність населення с. Бобриця, проектом передбачено нове будівництво виключно садибної забудови (1-3 поверхи).

12.

Міністерство енергетики та захисту довкілля України

Підрозділ 3.2.8 «SWOT-аналіз екологічної ситуації.

Додатково до загроз слід віднести втрату біорізноманіття через виконання Проекту.

Враховано

Підрозділі 3.2.8 скориговано.

13.

Міністерство енергетики та захисту довкілля України

Підрозділ 3.3. «Характеристика стану довкілля, умов життєдіяльності населення та стану його здоров'я, які ймовірно зазнають впливу».

Підрозділ 3.3 «Характеристика стану довкілля, умов життєдіяльності населення та стану його здоров'я, які ймовірно зазнають впливу» необхідно доповнити інформацією щодо акустичного впливу на види фауни і флори та біорізноманіття загалом.

Враховано

Підрозділ 3.3 «Характеристика стану довкілля, умов життєдіяльності населення та стану його здоров'я, які ймовірно зазнають впливу» доповнено інформацією щодо акустичного впливу на види фауни і флори та біорізноманіття загалом.

14.

Міністерство енергетики та захисту довкілля України

Таблиця 13 «Оцінка ймовірного впливу проектних рішень ДДП на довкілля відповідно до контрольного переліку» підрозділу 3.3. «Характеристика стану довкілля, умов життєдіяльності населення та стану його здоров'я, які ймовірно зазнають впливу».

В таблиці «Оцінка ймовірного впливу проектних рішень документа державного планування на довкілля відповідно до контрольного переліку зазначено про відсутність негативного впливу на зміну у кількості видів рослин або тварин, їхній чисельності або територіальному представництві. Однак в підрозділі «Біорізноманіття» підрозділу 3.3. зазначається про негативний вплив будівництва та автомобільного транспорту на флору і фауну.

Враховано

Підрозділ скориговано. Значних і незворотних змін в екосистемі дослідженої території в результаті будівництва/експлуатації об’єкта планової діяльності не прогнозується.

15.

Міністерство енергетики та захисту довкілля України

Таблиця 14 «Ключові потенційні екологічні проблеми і ризики (та їх зв’язки генеральним планом)» підрозділу 3.4. «Екологічні проблеми, у тому числі ризики впливу на здоров’я населення, які стосуються документа державного планування, зокрема щодо територій з природоохоронним статусом».

Графу «Біорізноманіття» таблиці «Ключові потенційні екологічні проблеми і ризики (та їх зв’язки генеральним планом)» доповнити словосполученням «недостатність площі природно-заповідного фонду села Бобриця».

Враховано частково

На території села Бобриця відсутні об’єкти природно-заповідного фонду.

Таблицю «Ключові потенційні екологічні проблеми і ризики (та їх зв’язки генеральним планом)» скориговано.

16.

Міністерство енергетики та захисту довкілля України

Розділ 6 «Заходи, що передбачається вжити для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування».

Розділ 6 «Заходи, що передбачається вжити для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування»  доповнити підрозділом «Охорона біорізноманіття», в якому передбачити заходи, необхідні для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання Проекту.

Враховано

Розділ 6 «Заходи, що передбачається вжити для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування» доповнено підрозділом «Охорона біорізноманіття».

17.

Міністерство енергетики та захисту довкілля України

Розділ 8 «Заходи, передбачені для здійснення моніторингу наслідків виконання документа державного планування для довкілля, у тому числі для здоров’я населення».

У розділі 8 «Заходи, передбачені для здійснення моніторингу наслідків виконання документа державного планування для довкілля, у тому числі для здоров’я населення» Звіту необхідно визначити, етапи та строки для проведення моніторингу, вказати їх кількісні та нормативні значення. Також, рекомендуємо зазначений розділ доповнити заходами для забезпечення систематичності спостережень за станом довкілля і техногенними об’єктами, що впливають на нього та визначити суб’єктів таких спостережень визначити етапи для проведення моніторингу.

Враховано частково

Розділі 8 «Заходи, передбачені для здійснення моніторингу наслідків виконання документа державного планування для довкілля, у тому числі для здоров’я населення» скориговано.
Для  здійснення  моніторингу наслідків виконання ДДП для довкілля, у тому числі для  здоров’я  населення,  використані заходи  і  показники, які  запропоновані «Методичними   рекомендаціями   із здійснення стратегічної  екологічної оцінки   документів   державного планування».