Бобрицька сільська рада
Офіційний сайт
Головна > Бобрицький сільський голова

Бобрицький сільський голова

     Бобрицький сільський голова є головною посадовою особою Бобрицької сільської територіальної громади.

  Бобрицький сільський голова обирається Бобрицькою сільською територіальною громадою на основі загального, рівного, прямого виборчого права шляхом таємного голосування в порядку, визначеному законом, і здійснює свої повноваження на постійній основі. Строк повноважень Бобрицького сільського голови, обраного на чергових виборах, становить п’ять років.

     Бобрицький сільський голова очолює виконавчий комітет Бобрицької сільської ради, головує на її засіданнях.

   Повноваження Бобрицького сільського голови починаються з моменту оголошення Бобрицькою сільською виборчою комісією на пленарному засіданні Бобрицької сільської ради рішення про його обрання. Повноваження Бобрицького сільського голови закінчуються в день відкриття першої сесії Бобрицької сільської ради, обраної на наступних чергових місцевих виборах, або, якщо Бобрицька сільська рада не обрана, з моменту вступу на цю посаду іншої особи, обраної на наступних місцевих виборах, крім випадків дострокового припинення його повноважень відповідно до частин 1 та 2 статті 79 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

   Посада Бобрицького сільського голови унікальна тим, що на неї покладаються представницькі повноваження трьох суб’єктів місцевого самоврядування (Бобрицької сільської територіальної громади, Бобрицької сільської ради і виконавчого комітету Бобрицької сільської ради) та одночасно забезпечення здійснення у межах, наданих законом повноважень органів виконавчої влади. 

  При здійсненні наданих повноважень Бобрицький сільський голова є підзвітним, підконтрольним і відповідальним перед Бобрицькою сільською територіальною громадою, відповідальним – перед Бобрицькою сільською радою, а з питань здійснення виконавчим комітетом Бобрицької сільської ради повноважень органів виконавчої влади – також підконтрольним відповідним органам виконавчої влади.

    Бобрицький сільський голова не рідше одного разу на рік звітує про свою роботу перед Бобрицькою сільською територіальною громадою на відкритій зустрічі з громадянами.

   З 2010 року по даний час посаду Бобрицького сільського голови займає Король Олександр Григорович.