Бобрицька сільська рада
Офіційний сайт
Головна > Бобрицька сільська рада

Бобрицька сільська рада

   Бобрицька сільська рада є органом місцевого самоврядування, що представляє Бобрицьку сільську територіальну громаду та здійснює від її імені та в її інтересах функції і повноваження місцевого самоврядування, визначені Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та іншими законами.

     Бобрицька сільська рада є юридичною особою і наділяється законами України власними повноваженнями, в межах яких діє самостійно і несе відповідальність за свою діяльність відповідно до закону.

  Загальний склад Бобрицької сільської ради складає дванадцять депутатів ради. Правомочний склад Бобрицької сільської ради становить не менш як дві третини від загального складу ради.

    Основними функціями Бобрицької сільської ради є забезпечення оптимального соціально-економічного та культурного розвитку Бобрицької сільської територіальної громади, забезпечення реальної участі її жителів – членів територіальної громади у вирішенні суспільних справ, презентація і остаточне вираження волі та інтересів територіальної громади, контроль у встановлених законодавством випадках за діяльністю інших елементів системи місцевого самоврядування, зовнішня взаємодія та гармонізація інтересів територіальної громади та регіональних і держаних інтересів тощо.

     Бобрицька сільська рада, Бобрицький сільський голова, виконавчий комітет Бобрицької сільської ради діють за принципом розподілу повноважень у порядку і межах, визначених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та іншими законами.