Бобрицька сільська рада
Офіційний сайт

Постійна комісія ради з питань регулювання земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища, забезпечення законності, правопорядку, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян, надання безоплатної первинної правової допомоги та депутатської етики
Протокол
11 лютого 2016 р.
№ 1
с.Бобриця

Присутні:

 

 

Голова комісії:

 

Наконечний Олександр Васильович

Члени комісії:

 

Кулініч Денис Васильович

 

 

Дубель Олег Миколайович

   

Забудська Світлана Іванівна

 Порядок денний:

   1.Обрання заступника голови комісії та секретаря комісії.

   2. Затвердження напрямків діяльності постійної комісії.

   3. Розгляд звернення ПАТ «Забір’я».

   4. Розгляд звернення обслуговуючого кооперативу житлово-будівельний кооператив «Кримська оселя».

 

   1.Обрання заступника голови та секретаря комісії.

   Виступили:

   Наконечний О.В.: Для належної організації роботи комісії нам необхідно обрати  заступника голови та секретаря комісії. Які будуть пропозиції?

   Дубель О.М.: На посаду заступника голови комісії запропонував Кулініча Д.В.

   Кулініч Д.В.: На посаду секретаря комісії запропонував Забудську С.І.

   Наконечний О.В.:Чи є заперечення або інші пропозиції? Якщо немає ставлю питання на голосування. Хто за обрання заступником голови комісії з питань регулювання земельних відносин та охорони навколишнього середовища, забезпечення законності правопорядку, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян, надання безоплатної первинної допомоги та депутатської етики Кулініча Дениса Васильовича, а секретарем  цієї комісії Забудську Світлану Іванівну?

   ГОЛОСУВАЛИ:

   ЗА – 4;                       ПРОТИ – 0;                 УТРИМАЛИСЬ – 0.

   Вирішили:

   Обрати заступником голови комісії з питань регулювання земельних відносин та охорони навколишнього середовища, забезпечення законності правопорядку, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян, надання безоплатної первинної допомоги та депутатської етики Кулініча Дениса Васильовича а секретарем Забудську Світлану Іванівну.

   Обрати секретарем комісії з питань регулювання земельних відносин та охорони навколишнього середовища, забезпечення законності правопорядку, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян, надання безоплатної первинної допомоги та депутатської етики Забудську Світлану Іванівну.

 

   2. Затвердження напрямків діяльності постійної комісії.

   Виступили:

   Наконечний О.В.: Запропонував  напрямки діяльності постійної комісії ради.

   Дубель О.М.: Запропонував затвердити напрямки діяльності комісії.

   Наконечний О.В.:Чи є заперечення або інші пропозиції? Якщо немає ставлю питання на голосування. Хто за затвердження  напрямків діяльності комісії з питань регулювання земельних відносин та охорони навколишнього середовища, забезпечення законності правопорядку, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян, надання безоплатної первинної допомоги та депутатської етики?

   ГОЛОСУВАЛИ:

   ЗА – 4;                       ПРОТИ – 0;                 УТРИМАЛИСЬ – 0.

   Вирішили:

   Затвердити  напрямки діяльності комісії з питань регулювання земельних відносин та охорони навколишнього середовища, забезпечення законності правопорядку, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян, надання безоплатної первинної допомоги та депутатської етики.(Додається)

 

   3. Розгляд звернення ПАТ «Забір’я».

   Виступили:

   Наконечний О.В.: Зачитав  звернення ПАТ «Забір’я», в якому вони звертаються про надання  у користування на умовах довгострокової оренди земельної ділянки площею 124,8 га  для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, на якій знаходяться нагульні стави №1 та №2, на території Бобрицької сільської ради та укласти відповідний договір оренди строком на 49 років.

   Дубель О.М.: Запропонував винести питання на громадські обговорення в такому  розрізі: щоб  надати у користування на умовах короткострокової оренди земельну ділянку площею 124,8 га  для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, на якій знаходяться нагульні стави №1 та №2, на території Бобрицької сільської ради та укласти відповідний договір оренди.

   Наконечний О.В Запропонував розробити умови оренди та зустрітись з представником ПАТ «Забір’я», для обговорення. Запросити представника ПАТ «Забір’я» на громадські обговорення.

   ГОЛОСУВАЛИ:

   ЗА – 4;                       ПРОТИ – 0;                 УТРИМАЛИСЬ – 0.

   Вирішили:

   Розробити умови оренди та зустрітись з представником  ПАТ «Забір’я», для обговорення.

   Винести питання на громадські обговорення в такому  розрізі: щоб  надати у користування на умовах короткострокової оренди земельну ділянку площею 124,8 га  для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, на якій знаходяться нагульні стави №1 та №2, на території Бобрицької сільської ради та укласти відповідний договір оренди, при виконанні розроблених та обговорених умов оренди.

 

   4. Розгляд звернення  обслуговуючого кооперативу житлово-будівельний кооператив «Кримська оселя».

   Виступили:

   Наконечний О.В.: Зачитав  звернення обслуговуючого кооперативу житлово-будівельний кооператив «Кримська оселя», в якому вони звертаються про  виділення земельної ділянки для будівництва індивідуальних або багатоквартирного будинку, для забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб з Криму.

   Кулініч Д.В.: Запропонував відмовити у зв’язку з невідповідністю звернення ч. 2 ст. 123 Земельного кодексу України, а саме відсутність графічного матеріалу.

   Наконечний О.В.:Чи є заперечення або інші пропозиції? Якщо немає, ставлю питання на голосування. Хто за  те, щоб рекомендувати Бобрицькій сільській раді  відмовити у зв’язку з невідповідністю звернення ч. 2 ст. 123 Земельного кодексу України, а саме відсутність графічного матеріалу.

   ГОЛОСУВАЛИ:

   ЗА – 4;                       ПРОТИ – 0;                 УТРИМАЛИСЬ – 0.

   Вирішили:

   Рекомендувати Бобрицькій сільській раді  відмовити у зв’язку з невідповідністю звернення ч .2 ст. 123 Земельного кодексу України, а саме відсутність графічного матеріалу.

 

Голова комісії                                                                                                                                             О.В. Наконечний 

 

Секретар комісії                                                                                                                                          С.І. Забудська