Бобрицька сільська рада
Офіційний сайт

Постійна комісія ради з питань соціально-економічного і культурного розвитку та місцевого бюджету, управління комунальною власністю, благоустрою та будівництва, житлово-комунального господарства, побутового, торгівельного обслуговування, громадського харчування, транспорту і зв’язку
Протокол
11 квітня 2016 р.
№ 4
с.Бобриця

Присутні:

 

 

Голова комісії:

 

Шеветовська Світлана Олександрівна

Секретар комісії:

 

Малишко Ігор Валерійович

Член комісії:

 

Ковальчук Лариса Іванівна

Головний бухгалтер:

 

Солончук Ірина Володимирівна

Відсутній член комісії:

 

Усик Олександр Анатолійович

 

Порядок денний:

   1. Про внесення змін до рішення 26-03-VII  3-ї сесії Бобрицької сільської ради VII скликання від19.01.2016 «Про сільський бюджет на 2016 рік у новій редакції».

   2. Про внесення змін до штатного розпису апарату Бобрицької сільської ради та її виконавчого комітету.

   3. Про затвердження звіту про надходження та використання коштів загального та спеціального фондів за 1 квартал 2016 року Бобрицької сільської ради.

   4. Про виконання Програми соціально-економічного та культурного розвитку села Бобриця за 1 квартал 2016 року.

 

   Голосували:

   ЗА –  3;                         ПРОТИ – 0;                 УТРИМАЛОСЬ – 0.

   Вирішили: Взяти запропонований порядок денний за основу.

 

   Питання № 1. Про внесення змін до рішення 26-03-VII  3-ї сесії Бобрицької сільської ради VII скликання від19.01.2016 «Про сільський бюджет на 2016 рік у новій редакції».

   Виступали:

   Солончук І.В. доповіла, що для повного розрахунку за реконструкцію площі в с. Бобриця по вул. Шкільній потрібні додаткові кошти, надала пропозиції щодо внесення змін до бюджету на 2016 рік. Зменшити обсяг видатків загального фонду на суму 100 тис. грн., а збільшити обсяг видатків спеціального фонду: на реконструкцію площі 85,06 тис. грн. та на закупівлю дерев 14,94 тис. грн.

   Малишко І.В. Він запропонував рекомендувати Бобрицькій сільській раді затвердити зміни до бюджету, зменшити обсяг видатків загального фонду по «Благоустрою міст, сіл, селищ» на суму 100 тис. грн. та збільшити обсяг видатків спеціального фонду по «Капітальних вкладеннях» на суму 85,06 тис. грн., по «Благоустрою міст, сіл, селищ» на суму 14,94 тис. грн.

   Голосували:

   ЗА –  3;                         ПРОТИ – 0;                 УТРИМАЛОСЬ – 0.

Вирішили:

Рекомендувати Бобрицькій сільській раді внести зміни до рішення 26-03-VII  3-ї сесії Бобрицької сільської ради VII скликання від19.01.2016 «Про сільський бюджет на 2016 рік у новій редакції» зменшити обсяг видатків загального фонду по «Благоустрою міст, сіл, селищ» на суму 100 тис. грн. та збільшити обсяг видатків спеціального фонду по «Капітальних вкладеннях» на суму 85,06 тис. грн., по «Благоустрою міст, сіл, селищ» на суму 14,94 тис. грн.

 

   Питання № 2. Про внесення змін до штатного розпису апарату Бобрицької сільської ради та її виконавчого комітету, затвердження посадових окладів.

   Виступали:

   Солончук І.В. Вона сказала, що в зв’язку з наданням повноважень виконавчому комітету Бобрицької сільської ради адміністративних послуг з питань реєстрації місця проживання фізичних осіб потрібно ввести в штат посадову одиницю спеціаліста з питань реєстрації місця проживання фізичних осіб (раніше планували посаду спеціаліста паспортиста). Так як на початок бюджетного року фонд оплати праці на дану штатну одиницю не передбачався, і додаткових надходжень немає, то пропонується внести зміни до штатного розпису апарату сільської ради та його виконавчого комітету виключити посаду діловода та доповнити штатний розпис посадою спеціаліста з питань реєстрації місця проживання фізичних осіб та затвердити відповідні посадові оклади, без змін на збільшення фонду оплати праці працівникам бюджетних установ.Пропонується затвердити в новій редакції наступні посади та їх відповідні оклади: Бобрицький сільський голова – 2910 грн., секретар Бобрицької сільської ради – 2358 грн., заступник Бобрицького сільського голови з питань діяльності виконавчих органів ради – 2575 грн., головний бухгалтер – 1723 грн., спеціаліст-землевпорядник – 1723 грн., спеціаліст з питань реєстрації місця проживання фізичних осіб – 1723 грн., прибиральник службових приміщень (0,5 окладу) – 689 грн.

   Також повідомляю, що з 01.12.2015 року було підвищення посадових окладів працівникам бюджетних установ на 25 відсотків і зроблені перерахунки з урахуванням підвищення окладів, але головному бухгалтеру і спеціалісту-землевпоряднику ці підвищення не були ураховані, тому прошу розглянути питання про підвищення посадових окладів головному бухгалтеру і спеціалісту-землевпоряднику з 01 січня 2016 року і відповідно зробити перерахунок заробітної плати з 01.01.2016 року.

   Шеветовська С.О. Запропонувала, рекомендувати сесії Бобрицької сільської ради затвердити штатний розпис (в новій редакції) апарату Бобрицької сільської ради та її виконавчого комітету в кількості 6,5 штатних одиниць, а саме: сільський голова, секретар сільської ради, заступник сільського голови, головний бухгалтер, спеціаліст-землевпорядник, спеціаліст з питань реєстрації місця проживання, 0,5 окладу прибиральниці та затвердити відповідні до штатних одиниць посадові вищевказані оклади.

   Малишко І.В. Пропоную рекомендувати Бобрицькій сільській раді затвердити посадові оклади апарату сільської ради та його виконавчого комітету, а саме: Бобрицький сільський голова – 2910 грн., секретар Бобрицької сільської ради – 2358 грн., заступник Бобрицького сільського голови з питань діяльності виконавчих органів ради – 2575 грн., головний бухгалтер – 1723 грн., спеціаліст-землевпорядник – 1723 грн., спеціаліст з питань реєстрації місця проживання фізичних осіб – 1723 грн., прибиральник службових приміщень (0,5 окладу) – 689 грн. та зробити перерахунок заробітної плати головному бухгалтеру та спеціалісту-землевпоряднику з 01 січня 2016 року.

   Голосували:

   ЗА –  3;                         ПРОТИ – 0;                 УТРИМАЛОСЬ – 0.

   Вирішили: Рекомендувати Бобрицькій сільській раді затвердити штатні одиниці та відповідні посадові оклади: Бобрицький сільський голова – 2910 грн., секретар Бобрицької сільської ради – 2358 грн., заступник Бобрицького сільського голови з питань діяльності виконавчих органів ради – 2575 грн., головний бухгалтер – 1723 грн., спеціаліст-землевпорядник – 1723 грн., спеціаліст з питань реєстрації місця проживання фізичних осіб – 1723 грн., прибиральник службових приміщень (0,5 окладу) – 689 грн. та зробити перерахунок заробітної плати головному бухгалтеру та спеціалісту-землевпоряднику з 01 січня 2016 року.

 

   Питання № 3. Про затвердження звіту про надходження та використання коштів загального та спеціального фондів за 1 квартал 2016 року Бобрицької сільської ради.

   Виступали:

   Солончук І.В. Вона сказала, що за 1 квартал 2016 року до загального фонду сільського бюджету надійшло надходжень в сумі 537 780 гривень, профінансовано видатків в сумі 460 785 гривень. За 1 квартал 2016 року до спеціального фонду сільського бюджету надійшло надходжень в сумі 818 526 гривень, профінансовано видатків в сумі 602 363 гривень. Заборгованість по виплаті заробітної плати працівникам бюджетних установ відсутня, повністю профінансовано розрахунки по комунальних платежах. 

   Ковальчук Л.І. Вона запропонувала рекомендувати Бобрицькій сільській раді затвердити звіт про надходження та використання коштів загального та спеціального фондів сільського бюджету за 1 квартал 2016 року:

кошти загального фонду надходження в сумі 537 780 гривень, видатки в сумі 460 785 гривень;

кошти спеціального фонду надходження в сумі 818 526 гривень, видатки в сумі 602 363 гривень.

   Голосували:

   ЗА –  3;                         ПРОТИ – 0;                 УТРИМАЛОСЬ – 0.

   Вирішили: Рекомендувати Бобрицькій сільській раді затвердити звіт про надходження та використання коштів загального та спеціального фондів сільського бюджету за 1 квартал 2016 року: кошти загального фонду надходження в сумі 537 780 гривень, видатки в сумі 460 785 гривень; кошти спеціального фонду надходження в сумі 818 526 гривень, видатки в сумі 602 363 гривень.

 

   Питання № 4. Про виконання Програми соціально-економічного та культурного розвитку села Бобриця за 1 квартал 2016 року.

   Виступали:

   Солончук І.В. Вона сказала, що за 1 квартал 2016 року «Програму соціально-економічного та культурного розвитку села Бобриця на 2016 рік» виконано в сумі 937,5 тис. гнр. Виконання Програми було по таких завданнях: вивіз твердих побутових відходів – 54,5 тис. грн., місцевий бюджет; озеленення території сільської ради (садіння дерев – вул. Білогородська) - 13,0 тис. грн., місцевий бюджет; реконструкція площі в с. Бобриця вул. Шкільна - 870,0 тис. грн., місцевий бюджет.

   Малишко І.В. Він запропонував рекомендувати Бобрицькій сільській раді затвердити виконання Програми соціально-економічного та культурного розвитку села Бобриця за 1 квартал 2016 року в сумі 937,5 тис. грн.

   Голосували:

   ЗА –  3;                         ПРОТИ – 0;                 УТРИМАЛОСЬ – 0.

   Вирішили: Рекомендувати Бобрицькій сільській раді затвердити виконання Програми соціально-економічного та культурного розвитку села Бобриця за 1 квартал 2016 року в сумі 937,5 тис. грн.

 

Голова комісії                                                                                                                                              С.О. Шеветовська

 

Секретар комісії                                                                                                                                           І.В. Малишко